SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
spoldzielnia spoldzielnia 99 73% 84
smieci Smieci 81 92% 96
sum Raz od przodu, raz od tyłu 1 100% 100
metro Metro 6 66% 87
pierwsza Pierwsza 108 61% 84
jablka Jablka 19 57% 66
pin Pin bankowy 35 88% 88
haslo Haslo 18 100% 100
sum Zadanie Suma 24 91% 94
sklad Sklad 11 45% 71
ciu Ciuchcia 52 96% 96
magazyny Magazyny 6 83% 92
mod Modulo 18 100% 100
tro Trojkat 33 63% 69
eliksir Eliksir 13 92% 99
wsp 10 Wspanialych 19 89% 97
bkp Bajtockie Koleje Państwowe 14 85% 88
mitocja Mitocja 26 80% 86
pom Pomniejszenie oi 27 e1 18 61% 63
pis Pisarze oi 27 e1 12 0% 47