SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
wie Wielokąty [A] wie PA2018 pa 2018 a r5 0 0% 0
skw Skwarki [B] PA2018 skw pa 2018 b r5 8 37% 82
ryk Ryki [A] ryk PA2018 pa 2018 a r5 0 0% 0
zja Zjazd obieżyświatów zja OI26 oi d1 e3 26 16 87% 92
spo Sponsor oi e1 1 11 54% 73