SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
haslo Haslo 186 98% 98
gwi Zadanie Gwiazdki 1220 98% 98
kor Task Beads 50 98% 99
a7f Ciekawe sumowanko 198 98% 98
a5c Kwadrat z x-ow 377 97% 98
a2b Minimum 790 97% 98
a4a Suma owocow 618 97% 97
aut Task The Bus 39 97% 97
wys Task Island 35 97% 100
a2a Wiekszy 756 97% 97
wil Zadanie Wielokąt 546 97% 97
a7e Przedzialik 195 97% 98
a2c Mniejsza odleglosc 797 96% 97
a5d Prostokat z x-ow 319 96% 96
a5l Dwa trojkaty mniejszywiekszy 234 96% 96
naj_slowo Najdluzsze slowo 125 96% 96
map Task Density Map 57 96% 97
a3c Palindromik 789 96% 97
a5k Two triangles brut Very easy 192 96% 97
a5e Trojkat z x-ow 306 96% 96