SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
sen Sen o podboju [A] pa 2020 a r2 6 100% 100
lot Lotniska 3 100% 100
kwi Księżycowe wyzwanie Izabeli 3 100% 100
nww Najmniejsza Wspólna Wielokrotność - Zadanie 32 100% 100
pro Programowanie współbieżne [A] pa 2020 a r5 1 100% 100
ban Task Bank oi 8 e3 d2 4 100% 100
koz Task The Goat [A] 6 100% 100
to1 Towary 1 35 100% 100
wsz Wszystkie drogi prowadzą do Grecji 1 100% 100
wyc Task Excursion 5 100% 100
cbp Cow Beauty Pageant (Silver Level) 4 100% 100
god Task Godzilla 12 100% 100
mor Mors Alicja Medium 6 100% 100
gra Task Circular Game [A] pa 2009 r5 a 4 100% 100
dkp Dziwna kolejka pacjentów 1 100% 100
okr [X] Okropna Oś 1 100% 100
sle Task Blindfold Nim pa 2010 final 3 100% 100
mec Task Byteball Match pa 2010 final 1 100% 100
dwo Ceny w systemach dziesiętnym i dwójkowym 18 100% 100
pre Prezenty 4 100% 100