SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
subwords Subwords hashes 27 92% 96
gra Gra w dzielniki gra OI26 oi 26 e3 d2 34 41% 51
lic Licytacja lic OI19 oi 19 e3 d1 4 100% 100
sum Suma kwadratów cyfr oi 1 e2 d0 9 88% 94
prz Przepustowość sieci oi 1 e3 d2 2 50% 50
a4e Ostrorog - skup ryb 159 93% 94
cho Chochlik cho PA2018 pa final 2018 8 62% 62
drukarka drukarka 0 0% 0
a4f Novigrad - u Vivaldiego 143 97% 98
pio Pionek pio OI25 oi 25 e1 241 46% 57
pow Powódź pow OI25 oi 25 e1 86 90% 93
pla Plan metra pla OI25 oi 25 e1 104 76% 83
pra Prawnicy pra OI25 oi 25 e1 199 80% 84
roz Różnorodność roz OI25 oi 25 e1 79 35% 62
gen Podobieństwo genetyczne gen PA2018 pa final 2018 3 100% 100
m2a Liczby Binarne 1 - 2015 67 98% 98
pal Palindromy pal OI13 oi 13 e3 d2 3 66% 73
orn Ornitolog OI26 orn oi 26 e3 d2 2 50% 86
a5a For in range 201 95% 96
dwu System dwudziesiętny dwu PA2018 pa final 2018 3 66% 66