SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
fla Flappy Bird OI24 fla 162 67% 73
pod Podzielność pod OI24 88 73% 84
rep Reprezentacje różnicowe OI24 rep 36 88% 94
sab Sabotaż OI24 SAB 81 90% 92
tur Turysta tur OI24 34 61% 72
zaw Zawody sportowe zaw OI24 43 83% 89
sum Suma cyfr sum OI24 80 60% 74
str Strajki str OI24 187 73% 86
kon Kontenery kon OI24 231 81% 86
zam Zamek zam OI24 68 38% 66
kuc Kucharz OI24 kuc 33 57% 63
mid Midas OI24 mid 82 78% 87
oce Oceny oce OI24 63 79% 81
roz Rozdroża parzystości roz OI24 23 78% 86
zap Zapiekanki zap OI24 23 52% 77
piz Dostawca pizzy OI24 piz 41 78% 83
cakes Cakes BinarySearch BinarySearchResult 20 25% 73
a4c Najmniej - ale ale 88 92% 97
m1t Robot 3 - probna Torun 2019 17 82% 91
okr okr 1 0% 86