SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kon Koncert 6 100% 100
sum Sumy 3 66% 66
ula Ula 10 100% 100
kra Kraina grzybów 22 77% 89
bdr Brakujące drogi 14 85% 97
por Porządkowanie zbioru 15 20% 73
por Porządkowanie zbioru 4 25% 81
mis Misje 9 77% 93
zak Zakup działki 150 82% 85
gal Galaretka 818 91% 93
kwdrt1n Kwadrat 1 Easy 223 87% 87
kwdrt2n Kwadrat 2 brut Very easy 303 88% 89
kwdrt3n Kwadrat 3 104 92% 93
kwdrt4n Kwadrat 4 85 95% 95
kwdrt0n Kwadrat 0 brut Very easy 476 90% 92
kwdrt5n Kwadrat 5 82 96% 97
kwdrt6n Kwadrat 6 71 95% 95
sto Stopnie math Very easy 584 85% 91
tro Trójkat math Very easy 783 85% 91
kla Klasy Very easy 671 93% 93