SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
roz Zadanie Rozkład Fibonacciego oi 19 e2 d2 514 88% 94
a7g Ciekawsze sumowanie 217 90% 94
a1b Kalkulator 1504 93% 94
map Task Density Map 62 91% 94
chi Zadanie Chińczyk 1568 73% 94
m1c Magazyn 1c 110 90% 94
zeg Zegarek oig 15 e1 otwarta 510 93% 94
gra Task Polygons oi 6 e1 122 77% 94
dok Zadanie Do kwadratu 679 92% 94
KOI Kocia Olimpiada Informatyczna 36 83% 94
m1a Pixele 1 341 92% 94
m1g Wega 1 232 90% 94
a4e Ostrorog - skup ryb 939 94% 94
kod Task Code oi 7 e2 d2 50 92% 94
spoldzielnia spoldzielnia 672 80% 94
sil Zadanie Silnia pa 2001 trial 718 86% 94
wie Zadanie Wieże 833 90% 94
owc Task Sheep 38 92% 94
mas Task Mastermind II oi 10 e2 d0 43 86% 94
alch Alchemik 512 93% 94