SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kro Króliczki Mareczka sito Easy 200 84% 91
czy Faktoryzacja wielu liczb sito Medium 317 81% 86
dyz Dyzio sito Medium 242 48% 72
sit Sito Eratostenesa sito Medium 557 45% 74
bez Bezpieczeństwo math sito 116 50% 59