Runda próbna
Zadanie Prostokąty

Runda 1
Zadanie Marsz na orientację

Runda 2
Zadanie Grzyby po deszczu [B]
Zadanie Monety [A]

Runda 3
Zadanie Fragmenty [A]
Zadanie Zająknięcia [B]

Runda 4
Zadanie Ewakuacja [A]
Zadanie Mapa [B]

Runda 5
Zadanie Koza [A]
Zadanie Mapa 2 [B]
Zadanie Termity [A]

Runda 6
Zadanie Bajtonowiec [B]
Zadanie Firma [B]
Zadanie Plan remontów [A]
Zadanie Zagadka [A]

Finał próbny
Zadanie Podciągi zmienne
Zadanie Prostokąty 2

Finał
Zadanie Cukierki
Zadanie Dekompozycja acykliczna
Zadanie Dzielniki
Zadanie Mecz
Zadanie Poligon
Zadanie Ślepy Nim
Zadanie Termity 2