Zapraszamy do nowej wersji zbioru zadań z portalu main.mimuw.edu.pl!

Zbiór został zaktualizowany o zadania z XXIII oraz XXIV Olimpiady Informatycznej.

W portalu brakuje jeszcze niektórych zadań archiwalnych. W niedalekiej przyszłości postaramy się je przenieść.

Aby pobrać swoje zgłoszenia z portalu MAIN, możesz skorzystać z linka import z MAIN.

Ewentualne problemy można zgłaszać do nas pod adresem admin@main.edu.pl.