Zapraszamy do nowej wersji zbioru zadań z portalu dawnego main.mimuw.edu.pl

Zbiór został zaktualizowany o zadania z XXIII oraz XXIV Olimpiady Informatycznej.

W portalu brakuje jeszcze niektórych zadań archiwalnych. W niedalekiej przyszłości postaramy się je przenieść.