Etap I
Zadanie Park
Zadanie Skracalne liczby pierwsze
Zadanie Urzędnicy
Zadanie Wyścig
Zadanie Zapałki

Etap II - dzień próbny
Zadanie Pionek

Etap II
Zadanie Monety
Zadanie Obwarzanki
Zadanie Tort

Etap III - dzień próbny
Zadanie Nawiasy

Etap III
Zadanie Bracia
Zadanie Tamy
Zadanie Tygrysy