Etap I
Task Polygons
Task Monodigital Representations
Task Musketeers
Task Empty Cuboids

Etap II - dzień próbny
Task Rockets

Etap II - dzień pierwszy
Task Speleology
Task Sleepwalker

Etap II - dzień drugi
Task Bitmap
Task Ice rink

Etap III - dzień próbny
Task Three-Coloring of Binary Trees

Etap III - dzień pierwszy
Task Store-Keeper
Task Map

Etap III - dzień drugi
Task Altars
Task Primitivus
Task Water