Etap I
Task AB-słowa
Zadanie Pracownia malarska
Zadanie Suma ciągu jedynkowego
Zadanie Wielokąt

Etap II - dzień próbny
Zadanie Sieć dróg

Etap II - dzień pierwszy
Zadanie Pakowanie kontenerów
Zadanie Równanie na słowach

Etap II - dzień drugi
Zadanie okn
Zadanie Płetwonurek

Etap III - dzień próbny
Zadanie Układy asemblerowe

Etap III - dzień pierwszy
Zadanie Bankomaty
Zadanie Gonitwa
Zadanie Najlżejszy język

Etap III - dzień drugi
Zadanie Łamane płaskie
Zadanie Prostokąty