Etap I
Zadanie Liczba wyborów symetrycznych
Zadanie Skok w bok
Zadanie Tanie podróże
Zadanie Bramki XOR

Etap II - dzień próbny
Zadanie Lotniska

Etap II - dzień pierwszy
Zadanie Addon
Zadanie Genotypy

Etap II - dzień drugi
Zadanie Paliwo
Zadanie Rekurencyjna mrówka

Etap III - dzień próbny
Zadanie Wiarygodność świadków

Etap III - dzień pierwszy
Zadanie Kajaki
Zadanie Liczba zbiorów n-k-specjalnych
Zadanie Trójkąty jednobarwne

Etap III - dzień drugi
Zadanie Alibaba
Zadanie Rezerwacja sal wykładowych