Etap I
Zadanie Gońcy
Zadanie Mokra robota
Zadanie Pręty
Zadanie Zamek

Etap II - dzień pierwszy
Zadanie Wieże

Etap II - dzień drugi
Zadanie Słowa Fibonacciego
Zadanie Hazard

Etap III - dzień pierwszy
Zadanie Agenci
Zadanie Kule

Etap III - dzień drugi
Zadanie Nieatakujące się skoczki
Zadanie Wyrównywanie słów