Etap I
Zadanie Drzewa
Zadanie Jedynki i zera
Zadanie Jedynki i zera 2
Zadanie Optymalizacja dysku
Zadanie Palindromy

Etap II - dzień próbny
Zadanie Klub Prawoskrętnych Kierowców

Etap II - dzień pierwszy
Zadanie Mudstock
Zadanie Trójkąty

Etap II - dzień drugi
Zadanie Szachownica
Zadanie Wielokąty

Etap III - dzień próbny
Zadanie Kodowanie permutacji

Etap III - dzień pierwszy
Zadanie Obchodzenie drzewa skokami
Zadanie Pochylnia

Etap III - dzień drugi
Zadanie Składanie słów
Zadanie Szeregowanie czynności