Etap I
Zadanie Festyn
Zadanie Litery
Zadanie Odległość
Zadanie Randka
Zadanie Studnia

Etap II - dzień próbny
Zadanie Tour de Bajtocja

Etap II - dzień pierwszy
Zadanie Bony
Zadanie Szatnia

Etap II - dzień drugi
Zadanie Rozkład Fibonacciego

Etap III - dzień próbny
Zadanie Squarki

Etap III - dzień pierwszy
Zadanie Pensje
Zadanie Wyrównywanie terenu

Etap III - dzień drugi
Zadanie Hurtownia
Zadanie Prefiksufiks