Etap I
Task Festival
Task Letters
Task Distance
Task Rendezvous
Task Well

Etap II - dzień próbny
Task Tour de Byteotia

Etap II - dzień pierwszy
Task Vouchers
Zadanie Szatnia

Etap II - dzień drugi
Zadanie Rozkład Fibonacciego
Zadanie Okropny wiersz

Etap III - dzień próbny
Task Squarks

Etap III - dzień pierwszy
Licytacja
Task Salaries
Task Leveling Ground

Etap III - dzień drugi
Task Warehouse Store
Task Prefixuffix
Bezpieczeństwo minimalistyczne