Etap I
Gildie
Kolej
Zadanie Korale
Zadanie Najdzielniejszy dzielnik
Test na inteligencję

Etap II - dzień próbny
Zadanie Antysymetria

Etap II - dzień pierwszy
Zadanie Chomiki
Zadanie Klocki

Etap II - dzień drugi
Zadanie Owce
Zadanie Teleporty

Etap III - dzień próbny
Zadanie Monotoniczność
Zadanie Monotoniczność 2

Etap III - dzień pierwszy
Zadanie Gra w minima
Zadanie Latarnia
Zadanie Żabka

Etap III - dzień drugi
Zadanie Jedynki
Zadanie Mosty
Zadanie Piloci