Etap I
Zadanie Gaśnice
Zadanie Kamyki
Zadanie Przyspieszenie algorytmu
Zadanie Słonie
Zadanie Straż pożarna

Etap II - dzień próbny
Zadanie Wyspy na trójkątnej sieci

Etap II - dzień pierwszy
Zadanie Przechadzka Bajtusia
Zadanie Konduktor

Etap II - dzień drugi
Zadanie Łyżwy

Etap III - dzień próbny
Zadanie Wiedźmak

Etap III - dzień pierwszy
Zadanie Słowa 2
Zadanie Słowa
Zadanie Tablice
Zadanie Wyspa

Etap III - dzień drugi
Zadanie Kod