Dzień pierwszy
Zadanie Wyspy
Zadanie Drukarka

Dzień drugi
Zadanie Liniowy ogród