Dzień 0 (grupa średniozaawansowana)
Zadanie Kostki domina

Dzień 1 (grupa początkująca)
Zadanie Koszykarz
Zadanie Odchudzanie
Zadanie Wężyk
Zadanie Znak działania

Dzień 1 (grupa średniozaawansowana)
Zadanie Sznurki
Zadanie Tablica
Zadanie Wieża

Dzień 1 (grupa olimpijska)
Zadanie Cykl
Zadanie Śmieszny konkurs informatyczny
Zadanie Zegary

Dzień 2 (grupa początkująca)
Zadanie Monety
Zadanie Permutacje
Zadanie Pole
Zadanie Taśma

Dzień 2 (grupa średniozaawansowana)
Zadanie Obwody
Zadanie Wieża 2

Dzień 2 (grupa olimpijska)
Zadanie ABC
Zadanie Ciężkie klocki
Zadanie Najdłuższe rosnące podciągi

Dzień 3 (grupa początkująca)
Zadanie Bałwanek
Zadanie Piłeczka
Zadanie Manipulacja rankingu
Zadanie Wykreślanka

Dzień 3 (grupa średniozaawansowana)
Zadanie Karty

Dzień 3 (grupa olimpijska)
Zadanie Guziki
Zadanie Pokoje
Zadanie Przyjazne punkty

Dzień 4 (grupa początkująca)
Zadanie Kratki
Zadanie Patyki
Zadanie Pinezki
Zadanie Szachy

Dzień 4 (grupa średniozaawansowana)
Zadanie Domino
Zadanie Las
Zadanie Suma

Dzień 4 (grupa olimpijska)
Zadanie Kupiec
Zadanie Matriały wybuchowe
Zadanie Dziwna planeta

Dzień 5 (grupa początkująca)
Zadanie Dziewczynki
Zadanie Farby
Zadanie Grusze i jabłonie
Zadanie Siłownia

Dzień 5 (grupa średniozaawansowana)
Zadanie Przyjęcie
Zadanie Turniej
Zadanie Wykres

Dzień 5 (grupa olimpijska)
Zadanie Bubu
Zadanie Myszka
Zadanie Najdłuższy wspólny rosnący