Sesja próbna
Zadanie Bez sensu
Zadanie Małgosia
Zadanie Urlop

Zawody główne
Zadanie Prostokąt arytmetyczny
Zadanie Bajtocki Bieg Uliczny
Zadanie Czy się zatrzyma?
Zadanie Drzewo i mrówki
Zadanie Eksterminacja świstaków
Zadanie Frania
Zadanie Herbata z mlekiem
Zadanie Iloraz inteligencji
Zadanie Jaskinia
Zadanie Krzyżak