Dodatkowy Egzamin praktyczny z ASD 2017/2018

UWAGA: Zadanie z egzaminu dodatkowego będzie uznane za zaliczone jedynie wtedy, gdy program zdobędzie za nie 160 punktów.

Questions and news

Author Date Round Category Topic
Jakub Radoszewski 2018-04-04 11:25:23 Egzamin dodatkowy Ciąg (cia) Liczba punktów