All messages

Ciąg (cia): Liczba punktów

Public message

UWAGA: Zadanie z egzaminu dodatkowego będzie uznane za zaliczone jedynie wtedy, gdy program zdobędzie za nie 160 punktów.