Problems

Name Submissions limit Score
Egzamin (9 February 2018, 17:00)
drz Drzewo -- zadanie trudniejsze 1000
per Perły -- zadanie prostsze 1000
Egzamin poprawkowy (3 March 2018, 14:00)
nwd NWD -- zadanie trudniejsze 1000
sko Skojarzenie -- zadanie prostsze 1000
Egzamin dodatkowy (5 April 2018, 20:00)
cia Ciąg 1000
Egzamin dodatkowy 2 (18 September 2018, 13:00)
mot Motel 1000
pod Podciągi 1000