SZKOpuł

Zadanie Śmieszny konkurs informatyczny (ski)