SZKOpuł

Ścieżki z wagą wierzchołków w drzewie (szwwwd)