SZKOpuł

Zadanie Najdłuższe rosnące podciągi (lic)