SZKOpuł

Zadanie Permutacje antyarytmetyczne (per)