SZKOpuł

Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini (bbd1)