SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
roz Zadanie Rozkład Fibonacciego roz OI19 oi 19 e2 d2 252 92% 95
roz Różnica OI18 roz oi 18 e2 d1 250 71% 81
roz Task Difference OI18 roz eng 117 71% 84
roz Różnorodność roz OI25 oi 25 e1 91 39% 64
roz Rozliczenia roz OI26 oi 26 e2 d0 62 43% 64
roz Rozdroża parzystości roz OI24 oi 24 e3 d2 40 82% 89
roz Zadanie Rozkłady dwójkowe roz PA2001 pa 2001 r3 12 58% 71
roz Zadanie Rozbicie dzielnicowe roz ONTAK2013 6 0% 5