SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dlug Length of the string Very easy 11 100% 100
sur Surowa zima oi 28 e3 d1 1 100% 100
dwa Dwa Kubki 2 1 100% 100
mor Mors Alicja Medium 4 100% 100
cbp Cow Beauty Pageant (Silver Level) 4 100% 100
pro Programowanie współbieżne [A] pa 2020 a r5 1 100% 100
bst Bardzo skomplikowany test [B] pa 2020 r5 b 4 100% 100
pie Piętnastka 10 100% 100
ran Punkty rankingowe [A] pa 2020 a r1 14 100% 100
sen Sen o podboju [A] pa 2020 a r2 4 100% 100
luk Łuk tryumfalny 1 100% 100
z7 Zadanie 7 4 100% 100
z3 Zadanie 3 6 100% 100
pnp Punkty na prostych 1 100% 100
wro Wróżbita 1 100% 100
wsc Wschód słońca 1 100% 100
pod Podzbiory względnie pierwsze 7 100% 100
wag Waga medianowa 6 100% 100
zie Ziemniaki 1 100% 100
bbd1 Matura 2016 6.2 odkoduj n wyrazów otrzymanym kodem w tej samej lini 12 100% 100