SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ply Task Printed-Circuit Boards 3 100% 100
wys Task The Islands 21 100% 100
wiz Task Rooks 4 100% 100
pro Task Straight Lines 2 1 100% 100
ukl Task Microchips 1 100% 100
pod Task Subsets [A] 1 100% 100
sze Task Cubes [A] 1 100% 100
zuc Task Worms 7 100% 100
sum Task Sum 14 100% 100
odw Zadanie Odwiedziny 12 100% 100
log Zadanie Logistyka 4 100% 100
baj Task Byton Tree [B] pa 2010 r6 b 3 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 1 100% 100
wag Waga pa final 2016 2 100% 100
dia Task Diamond [B] pa 2009 r6 b 1 100% 100
obl Zadanie Obława ilocamp 2011 6 100% 100
soj Zadanie Sojusz pa 2002-2 r5 2 100% 100
log Zadanie Logo pa 2002-2 r5 1 100% 100
pro Task Straight Lines 2 pa 2007 final 1 100% 100
jab Task Near 2 pa 2008 final-trial 2 100% 100