SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
pod Podręcznik 1 100% 100
kal Kaloryczna Pizza 5 100% 100
but Butelki [C] pa c r5 2021 9 100% 100
kon Koncert 6 100% 100
kal Kaloryczna Pizza 7 100% 100
jab Task Near 2 1 100% 100
wpd Wielkości poddrzew 20 100% 100
sikc Szczupak i karpie 1 100% 100
sikb Szczupak i karpie 2 100% 100
sika Szczupak i karpie 1 100% 100
map Zadanie Mapy ontak 2007 3 100% 100
sr3 Scrabble 3 22 100% 100
wg3 Wypisz graf 3 12 100% 100
aut Task Bus Transportation 1 100% 100
mro Zadanie Mrówki [A] pa 2013 r6 a 3 100% 100
sr2 Scrabble 2 29 100% 100
scr Scrabble 1 38 100% 100
kry Zadanie Kryształ [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
pod Task Subsets [A] pa 2007 r6 a 1 100% 100
dzi Dziadek 26 100% 100