SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bie Zadanie Bierki 1 100% 100
fiz Zadanie Wychowanie fizyczne ontak 2011 5 100% 100
egz Task Exam pa 2011 final 2 100% 100
zli Zadanie Zliczacz liter 16 100% 100
str Task Watchmen 2 100% 100
ska Task Treasure 4 100% 100
wyb Task Hard Choice pa 2011 final 3 100% 100
fuk Funkcja Szaleństwa 1 100% 100
okr [X] Okropna Oś 1 100% 100
lil Liczba liczb 6 100% 100
str Task Watchmen pa 2009 final 2 100% 100
ban Zadanie Bankiet 4 100% 100
gen Zadanie Generator 1 100% 100
ply Task Printed-Circuit Boards 3 100% 100
ins Task The Staging 1 100% 100
dwo Ceny w systemach dziesiętnym i dwójkowym 18 100% 100
baj Zadanie Bajtocja 1 100% 100
kor Zadanie Korekcja błędów pa 2002-2 r4 2 100% 100
tan Zadanie Tańce gordyjskie Krzyśków pa 2003 r5 2 100% 100
wzr Ustaw według wzrostu 1 100% 100