SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
olo Zaczarowany Ołówek pa final 2019 25 80% 96
zdj Zdjęcie rodzinne pa final 2019 38 81% 89