SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
clo Task Clouds ceoi 2004 d1 5 80% 81
dzi Działki main2 trening_prog 5 40% 82
wyr Task Word Equalizing 5 80% 98
zam Task Castle 5 0% 12
lod Task Ice rink 5 20% 42
pro Prostokąt 5 80% 84
dlu Zadanie Długa taśma 5 40% 78
stw Stwory 5 80% 94
tas Taśmy 5 80% 87
dom Domino 5 60% 70
wak Task Vacation 5 80% 80
ilp Ilość przejazdów 5 0% 52
sko Task Matchings 5 20% 52
wyd Task Creative Accounting 5 100% 100
prm Task Permutations 5 80% 96
kos [X] Koszmarne Karty 5 20% 20
wyc Task Excursion 5 80% 86
pow Task Return of the Cliquers 5 60% 64
pyt Task Questions [A] 5 40% 72
kli Task Cliquers [A] 5 20% 36