SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
ogrodzenie Ogrodzenie 10 90% 97
spoldzielnia spoldzielnia 460 76% 92
smieci Smieci 570 92% 96
sum Raz od przodu, raz od tyłu 9 33% 33
metro Metro 24 87% 95
pierwsza Pierwsza 546 66% 83
jablka Jablka 171 49% 79
pin Pin bankowy 315 97% 97
haslo Haslo 270 98% 98
sum Zadanie Suma 195 94% 96
sklad Sklad 224 65% 84
ciu Ciuchcia 381 87% 90
magazyny Magazyny 17 64% 77
mod Modulo 64 87% 87
tro Trojkat 173 37% 65
eliksir Eliksir 64 87% 93
wsp 10 Wspanialych bubbl sort Easy 1337 67% 78
bkp Bajtockie Koleje Państwowe graphs Easy 190 70% 76
mitocja Mitocja 118 88% 94
pom Pomniejszenie oi 27 e1 165 56% 60