SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
dwi Dwie ścieżki pa final 2016 34 76% 77
tur Turniej pa final 2016 19 94% 97
lam Łamana pa final 2016 6 66% 71
sko Skojarzenie pa final 2016 4 50% 86
dop Dopasowanie pa final 2016 3 33% 35
wag Waga pa final 2016 3 100% 100
osi Osiągalność pa final 2016 2 100% 100
mro Mrówki pa final 2016 1 100% 100