Etap I
Flappy Bird
Podzielność
Reprezentacje różnicowe
Sabotaż
Turysta

Etap II - dzień próbny
Zawody sportowe

Etap II - dzień pierwszy
Suma cyfr
Strajki

Etap II - dzień drugi
Zamek
Kontenery

Etap III - dzień próbny
Dostawca pizzy

Etap III - dzień pierwszy
Midas
Oceny
Zapiekanki

Etap III - dzień drugi
Rozdroża parzystości
Kucharz