Zadania

Nazwa Limit zgłoszeń Wynik
Seria 1
bul Zadanie Bułki 100
fig Figury 100
kas Zadanie Kasztany 100
lus Zadanie Lustro 100
nap Zadanie Na przemian 100
nsl Zadanie Najdłuższe słowo 100
oce Zadanie Oceny 100
sre Zadanie Średnia 100
wag Wagony 10
zli Zadanie Zliczacz liter 100
Seria 2
bie Biegi 100
dzi Zadanie Dzielniki 100
glo Glosowanie 100
grz Grzybobranie 100
kon Konik polny 100
modu Zadanie Modulo 100
tab Tablica 10
nudes
kaj Zadanie Kajaki 100
mod Zadanie Modyfikowanie napisu 100
pol Pole 100
ukl Układanka 10
Seria 3 - (ro)podzbiory
gta Zadanie GTA 100
pod Podzbiory 100
pos Sumy podzbiorów 100
poz Podzbiory 2 100
Seria 4 - podstawowe struktury danych
api Zadanie Bar Apis 100
imp Impreza 100
kal Kalkulator 100
wie Wieże 100
wyp Wyprzedaż 100
zaw Zawody 100
Seria 5 - s(ave)ort me
mer Merge sort 100
sca1 Scalanie 100
sor Zadanie Sortowanie 100
seria 6?
scz2 Zadanie Sumy częściowe raz jeszcze 100
wal Walki Uliczne 100