Zadania

Nazwa Limit zgłoszeń Wynik
Seria 1
bul Zadanie Bułki 100
fig Figury 100
kas Zadanie Kasztany 100
lus Zadanie Lustro 100
nap Zadanie Na przemian 100
nsl Zadanie Najdłuższe słowo 100
oce Zadanie Oceny 100
sre Zadanie Średnia 100
wag Wagony 10
zli Zadanie Zliczacz liter 100
Seria 2
bie Biegi 100
dzi Zadanie Dzielniki 100
glo Glosowanie 100
grz Grzybobranie 100
kon Konik polny 100
modu Zadanie Modulo 100
tab Tablica 10
nudes
grz1 Zadanie Grzybki 100
kaj Zadanie Kajaki 100
mod Zadanie Modyfikowanie napisu 100
pol Pole 100
sum Zadanie Suma 100
ukl Układanka 10
zap Zadanie Zapałki 100
Seria 3 - (ro)podzbiory
gta Zadanie GTA 100
pod Podzbiory 100
pos Sumy podzbiorów 100
poz Podzbiory 2 100
Seria 4 - podstawowe struktury danych
api Zadanie Bar Apis 100
imp Impreza 100
kal Kalkulator 100
wie Wieże 100
wyp Wyprzedaż 100
Seria 5 - s(ave)ort me
mer Merge sort 100
sca1 Scalanie 100
sor Zadanie Sortowanie 100
seria 6?
scz2 Zadanie Sumy częściowe raz jeszcze 100
wal Walki Uliczne 100
Seria7
poc Zadanie Pocztówka 100
zaw Zawody 100
MC
gru Zadanie Grusze i jabłonie 100
pat Zadanie Patyki 100
pil Zadanie Piłeczka 100
SZN Zadanie Sznurki 100
MC2
diaxskinia Jaskinia diamentów 100
gra Zadanie Gra 100
mia Zadanie Miasta 100
obw Zadanie Obwody 100
Różne
bra Zadanie Bracia 100
mon Zadanie Monety 100
tyg Zadanie Tygrysy 100
MC_0.5
dzi1 Zadanie Dziewczynki 100
pin Zadanie Pinezki 100
wie1 Zadanie Wieża 100
Grafy 1
bfs BFS 100
gwi Portale gwiezdne 100
jaz Jazda w kółko 100
kor Korporacja 100
nss Największa spójna składowa 100
pin1 Pinezki 100
szl Szlaki Górskie 100
toa Toalety 1 100
wul Wulkany 100