SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
bez Zadanie Bez sensu bez AMPPZ2011 14 71% 75
bez Bezpieczeństwo minimalistyczne bez OI19 0 0% 0
bez Task Boring bez AMPPZ2011 eng 5 100% 100