SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
kwi Księżycowe wyzwanie Izabeli 4 100% 100
lot Lotniska 6 100% 100
m1a Magazyn 1a 62 100% 100
tow Task A Huge Tower 7 85% 100
ter Terroryści 1 100% 100
szy Szybki zysk 31 100% 100
pie Piętnastka 12 83% 100
kal Kaloryczna Pizza 3 100% 100
kal Kaloryczna Pizza 3 100% 100
kry Zadanie Kryształ [A] pa 2013 r6 a 1 100% 100
cho Choinka 2 100% 100
2dv Two Divisors - Zadanie z Codeforces 1 100% 100
skrv Skracalne liczby pierwsze v2 1 100% 100
pod Podręcznik 1 100% 100
sika Szczupak i karpie 1 100% 100
sikb Szczupak i karpie 1 100% 100
sikc Szczupak i karpie 1 100% 100
kla Task Keyboard ontak 2010 2 100% 100
sza Task Quasi-template [A] 7 100% 100
pla Zadanie Plan zajęć ontak 2007 1 100% 100