SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
poc Zadanie Początek Very easy 1001 0% 0
kin Zadanie Kinoman oi 22 e1 418 70% 78
a4a Suma owocow 1229 96% 97
a4b Najwiecej warzyw 1115 98% 98
gon Task Messengers 11 81% 81
haz Task Gambling 6 50% 75
per Task Anti-arithmetic Permutations 6 0% 0
wie Wielka ucieczka traktorem 121 63% 78
dijkstra Dijkstra Dijkstra dij graphs search Hard 46 43% 47
spa 3 Spacer floyd graphs Medium 85 18% 26
inwersje2 Inwersje kontraatakują segtree sort Medium 326 52% 71
ocet2 Ocet kontratakuje 72 61% 71
mal Malarz* 45 37% 69
astmatyk Astmatyk bin graphs bfs dfs search Medium 256 67% 83
klawiatura2 Jaś i jego klawiatura kontratakują 22 81% 87
klawiatura Jaś i jego klawiatura 110 78% 90
kolonie Kolonie 273 80% 84
mat Matrix fu graphs Medium 128 67% 80
mst MST 184 70% 86
wifi Sieć wifi 115 61% 68