SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
a7i Nauka dodawania I 187 95% 98
mec Wynik meczu oig 16 e2 d0 187 98% 98
pot Potęgowe podziały 1 0% 98
a7m Zagadka Fibonacciego 150 94% 98
lin Lekcja informatyki 66 98% 98
nie [C] Nieoczywiste Nierówności 82 92% 98
wia Task Credibility of Witnesses 12 91% 98
bfs BFS main2 trening_prog 16 87% 98
a5e Trojkat z x-ow 717 97% 98
kwdrt5n Kwadrat 5 70 98% 98
haslo Haslo 270 98% 98
kor Task Beads 57 98% 99
a5b Linia z x-ow 889 99% 99
btt Big TOTO 36 97% 99
sas Sąsiedzi 26 96% 99
m1i Wega 3 162 98% 99
jaz Jazda w kółko main2 trening_prog 14 85% 99
lin Task Linear Garden 10 90% 99
sms Szef mojego szefa 9 88% 99
zmi Zmiennoliterowe słowo oig e2 14 299 98% 99