SZKOpuł
ID Name Tags Submitters % Correct Average
zol Zadanie Żołnierze oig 2 e3 266 54% 69
newyokee New Yokee 23 43% 57
szy Szyk 10 50% 66
per Permutacje antyarytmetyczne oi 3 e3 d0 30 86% 87
kol Kolekcjoner Bajtemonów oi 22 e3 d2 195 85% 92
tur Turystyka oi 21 e3 d1 31 32% 47
kon Konewka oi 20 e2 d2 223 73% 82
swi Świąteczny łańcuch oi 23 e2 d0 134 55% 77
kol Kolej oi 17 e1 189 20% 24
jaj Jajka oi 7 e3 d1 25 16% 26
a5e Trojkat z x-ow 840 98% 98
diamondsfromspace Diamonds from space 22 81% 84
bez Bezpieczeństwo minimalistyczne oi 19 e3 d2 34 73% 78
pin PIN-kod oi 11 e1 24 66% 69
kry Kryształ oi 10 e3 d2 3 33% 66
zga Zgadywanka oi 11 e3 d0 6 33% 33
a5f Dwa trojkaty 835 97% 97
okr Zadanie Okropny wiersz oi 19 e2 d2 191 63% 79
zam Zamek 38 50% 65
roz Rozliczenia oi 26 e2 d0 221 55% 71