Średnia

Limit pamięci: 64 MB

Dany jest ciąg liczb naturalnych oraz liczby naturalne . Oblicz średnią arytmetyczną wyrazów tego ciągu o numerach od do .

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba całkowita oznaczająca długość ciągu. W drugim wierszu znajduje się liczb naturalnych - kolejne wyrazy ciągu (). W trzecim wierszu znajdują się dwie liczby całkowite ().

Wyjście

Program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą równą średniej arytmetycznej liczb . Jeśli średnia ta nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić ją w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4
1 5 8 7
2 4

poprawną odpowiedzią jest:

6

Zadanie powstało w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckie Talenty.