Sumy częściowe raz jeszcze

Limit pamięci: 32 MB

Mając zadany ciąg liczb jego ciągiem sum częściowych nazwiemy ciąg . Zadaniem Twojego programu jest znalezienie dla danego ciągu wyrazu w jego ciągu sum częściowych, który powtarza się jako pierwszy.

Zadanie

Napisz program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia ciąg liczb całkowitych .
  • wypisze na standardowe wyjście pierwszą powtarzającą się liczbę w ciągu sum częściowych , lub 'brak', jeśli taka liczba nie istnieje.

Wejście

Ciąg liczb całkowitych (), oddzielonych pojedynczymi spacjami. Ponadto gwarantujemy, że długość ciągu nie przekroczy oraz dla każdego .

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać pierwszy powtarzający się wyraz w ciągu sum częściowych lub 'brak', jeśli taka liczba nie istnieje.

Przykład

Dla danych wejściowych:

2 -2 4 7 -9 15 3

poprawną odpowiedzią jest:

2