Piłeczka

Limit pamięci: 32 MB

Asia dostała na urodziny magiczną piłeczkę. Piłeczka ta, spadając z pewnej wysokości odbija się na wysokość dwa razy większą. Asia zrzuciła piłeczkę z balkonu z pewnej wysokości . Zastanawia się teraz, po ilu odbiciach piłeczka znajdzie się na wysokości .

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita (), oznaczająca liczbę zestawów danych. Dla każdego zestawu danych w nowym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite i ().

Wyjście

Dla każdego zestawu danych w kolejnych wierszach powinna znaleźć się jedna liczba całkowita równa liczbie odbić, po których piłeczka znajdzie się na wysokości .

Przykład

Dla danych wejściowych:

2
3 4
2 6

poprawną odpowiedzią jest:

1
2

Autor zadania: Jacek Tomasiewicz.