Patyki

Limit pamięci: 32 MB

Bajtuś znalazł w lesie 3 patyki. Teraz chciałby wiedzieć, czy może z nich zbudować trójkąt prostokątny lub równoboczny. Bajtuś nie może łamać patyków, może je wykorzystać tylko w całości.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera trzy liczby całkowite (), oznaczające odpowiednio długości pierwszego, drugiego i trzeciego patyka.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę: 0 - jeśli Bajtuś nie może zbudować, ani trójkąta prostokątnego ani równobocznego, 1 - jeśli Bajtuś może zbudować tylko trójkąt prostokątny, 2 - jeśli Bajtuś może zbudować tylko trójkąt równoboczny,

Przykład

Dla danych wejściowych:

3 4 5

poprawną odpowiedzią jest:

1

Autor zadania: Jacek Tomasiewicz.