Najdłuższe słowo

Limit pamięci: 64 MB

Dane jest słów. Wyznacz długość najdłuższego spośród nich.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita . W każdych z następnych wierszy znajduje się po jednym słowie. Słowa składają sie z małych liter alfabetu łacińskiego (czyli angielskiego). Długość żadnego słowa nie przekracza 20.

Wyjście

Program powinien wypisać długość najdłuższego słowa spośród podanych na wejściu.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4
kopytko
kopareczka
zainteresowanie
kot

poprawną odpowiedzią jest:

15

Zadanie powstało w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckie Talenty.